Blog

Czy attyka jest potrzebna?

Attyka to punkt budowli osłaniający dach, znajdujący się ponad gzymsem. Może przybrać różnorakie formy, jak balustrada, ścianka bądź rząd sterczyn. Poza oczywistą funkcją dekoracyjną spełnia też rolę zabezpieczającą, utrudnia przeniesienie się ogniowi w okresie pożaru z pewnego obiektu na inny.

Attyki używane były już w starożytnej Grecji, skąd, jak większość greckich pomysłów, zostały przeniesione do starożytnego Rzymu. Upadek świata starożytnego to również upadek używania attyki. W wiekach średnich budowana była wyłącznie okazjonalnie. Jej odrodzenie nastąpiło wraz z renesansem. Szczególną popularnością cieszyła się w Europie Środkowej, w tym na terenach polskich. 

O ile np. we Włoszech najpopularniejsza jest attyka balustradowa, to w Polsce przybierała ona zwykle formę bogato zdobionej ścianki. Najbardziej typowym przykładem polskiej attyki jest pewnie ta występująca na krakowskich sukiennicach, codziennie podziwiana przez tysiące mieszkańców jak również podróżników.. Jest to znana ozdoba na rodzimych budynkach świeckich, takich jak zamki albo ratusze wybudowanych przed 2 połową XIX wieku. Przeważnie nie powstaje na budowlach sakralnych. Pojawia się też okazyjnie także na budynkach późniejszych, jak np. na Pałacu Kultury i Nauki.